Ung thư âm hộ là gì ?

Thông thường bệnh phát sinh từ tổn thương tiền ung thư gọi là tân sản nội biểu mô âm hộ . Do VIN hoặc loạn sản có nguy cơ trở thành ung thư âm hộ rất cao nên việc phát hiện và điều trị kịp thời [...]