Bông Atisô Khô

400,000

Hoa Atiso có tính mát, nước có màu nhạt và vị ngọt nhẹ.