Category Archives: Tin Tức

Có phải đàn ông đầu hói thường mạnh “chuyện ấy”

Nhiều người cho rằng đàn ông hói đầu thường rất mạnh trong “chuyện ấy”, thực tế ra sao?.  Người ta nói những chàng hói đầu vô địch “chuyện ấy” cũng có nguyên nhân của nó, vì yếu tố tăng trưởng thần kinh NGF (viết tắt từ Never Growth Factor, do nhà khoa học nữ người […]