Cây Cỏ Máu

500,000

Từ các bản của người Rục đang sống, phải mất gần một ngày đường đi bộ mới đến được vị trí có cây “cỏ máu” mọc, đường đi phải vượt qua nhiều núi  đá  cao  và  đến  nhiều  nơi  đang  còn  ít  dấu  chân người. Đây là một loại cây thân mộc, kích thước lớn, rễ cây nằm sâu dưới đất to bằng bắp chân.