Tam Thất Bắc Tươi

1,500,000

Lâu nay, nhân dân ta vẫn truyền nhau dùng tam thất để chữa bệnh, nhưng phần lớn chưa hiểu hết công dụng của nó, sau đây tôi xin được giới thiệu các tác dụng của củ Tam Thất Bắc  để sử dụng cho hiệu quả và áp dụng cho từng bệnh.